דוגמא לקוד המקוצר


sect

דוגמא לקוד המלא


<section></section>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה