דוגמא לקוד המקוצר


select+

דוגמא לקוד המלא


<select name="" id="">
    <option value=""></option>
</select>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה