דוגמא לקוד המקוצר


select:d

דוגמא לקוד המלא


<select name="" id="" disabled="disabled"></select>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה