דוגמא לקוד המקוצר


source:sizes:type

דוגמא לקוד המלא


<source sizes="" srcset="" type="image/" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה