דוגמא לקוד המקוצר


source:src

דוגמא לקוד המלא


<source src="" type="" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה