דוגמא לקוד המקוצר


src:mt

דוגמא לקוד המלא


<source media="(min-width:)" srcset="" type="image/" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה