דוגמא לקוד המקוצר


src:mz

דוגמא לקוד המלא


<source media="(min-width:)" sizes="" srcset="" />

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה