דוגמא לקוד המקוצר


str

דוגמא לקוד המלא


<strong></strong>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה