דוגמא לקוד המקוצר


style

דוגמא לקוד המלא


<style></style>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה