דוגמא לקוד המקוצר


table+

דוגמא לקוד המלא


<table>
    <tr>
        <td></td>
    </tr>
</table>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה