דוגמא לקוד המקוצר


tarea

דוגמא לקוד המלא


<textarea name="" id="" cols="30" rows="10"></textarea>"

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה