דוגמא לקוד המקוצר


tem

דוגמא לקוד המלא


<template></template>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה