דוגמא לקוד המקוצר


textarea

דוגמא לקוד המלא


<textarea name="" id="" cols="30" rows="10"></textarea>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה