דוגמא לקוד המקוצר


tr+

דוגמא לקוד המלא


<tr>
    <td></td>
</tr>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה