דוגמא לקוד המקוצר


ul+

דוגמא לקוד המלא


<ul>
    <li></li>
</ul>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה