דוגמא לקוד המקוצר


video

דוגמא לקוד המלא


<video src=""></video>

שימוש בקוד המקוצר


רשום את הקוד המקוצר בדף HTML ולחץ על הכפתור Tab במקלדת, והקוד יושלם באופן אוטומטי.


השאר תגובה