10 / 1
לשאלה הקודמת לשאלה הבאה סיום בחינה וקבלת ציון