תאור הארוע ondrag


האירוע מתרחש כאשר אלמנט נגרר על ידי העכבר.


קוד לדוגמה המציג את הארוע ondrag


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>אמברלה</title>
    <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <!-- בקרוב נעדכן את דוגמת הקוד -->
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לארוע ondrag


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
9.0
כן
3.5
6.0
12.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמך הארוע.

השאר תגובה