תאור הארוע ondragover


האירוע מתרחש כאשר אלמנט נגרר בעל יעד תקף.


קוד לדוגמה המציג את הארוע ondragover


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>אמברלה</title>
    <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <!-- בקרוב נעדכן את דוגמת הקוד -->
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לארוע ondragover


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
9.0
כן
3.5
6.0
12.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמך הארוע.

השאר תגובה