תאור הארוע onbeforeprint


האירוע מתרחש לפני שנשלחה פקודת הדפסה.


קוד לדוגמה המציג את הארוע onbeforeprint


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>אמברלה</title>
    <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <!-- בקרוב נעדכן את דוגמת הקוד -->
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לארוע onbeforeprint


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
לא
כן
כן
כן
לא
לא

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמך הארוע.

השאר תגובה