תאור הארוע ononline


האירוע מתרחש כאשר הדפדפן חוזר למצב מקוון.


קוד לדוגמה המציג את הארוע ononline


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>אמברלה</title>
    <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <!-- בקרוב נעדכן את דוגמת הקוד -->
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לארוע ononline


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
לא
לא
לא
3.0
לא
לא

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמך הארוע.

השאר תגובה