תאור המאפיין align-items


קובע את היישור עבור התוכן בתוך מכולה גמישה.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין align-items


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
#main {
  width: 220px;
  height: 300px;
  border: 1px solid black;
  display: -webkit-flex; /* Safari */
  -webkit-align-items: center; /* Safari 7.0+ */
  display: flex;
  align-items: center;
}

#main div {
  -webkit-flex: 1; /* Safari 6.1+ */
  flex: 1;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div id="main">
    <div style="background-color:red; ">RED</div>
    <div style="background-color:blue; ">BLUE</div>
    <div style="background-color:green; ">Green div with more content.</div>
  </div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין align-items


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
21.0
11.0
כן
20.0
9.0
12.1

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין align-items


3


תכונות למאפיין align-items


baselineנעדכן בקרוב את תאור הערך.
centerנעדכן בקרוב את תאור הערך.
flex-endנעדכן בקרוב את תאור הערך.
flex-startנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
stretchנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה