תאור המאפיין animation-delay


קובע את הזמן שצריך לחכות לפני תחילת האנימציה.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין animation-delay


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  width: 200px;
  height: 200px;
  background: red;
  position: relative;
  -webkit-animation: mymove 3s infinite; /* Chrome, Safari, Opera */
  -webkit-animation-delay: 2s; /* Chrome, Safari, Opera */
  animation: mymove 3s infinite;
  animation-delay: 2s;
}

/* Chrome, Safari, Opera */
@-webkit-keyframes mymove {
  from {left: 0px;}
  to {left: 200px;}
}

@keyframes mymove {
  from {left: 0px;}
  to {left: 200px;}
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין animation-delay


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
43.0
10.0
כן
16.0
9.0
30.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין animation-delay


3


תכונות למאפיין animation-delay


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
timeנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה