תאור המאפיין animation-iteration-count


קובע את כמות הפעמים שהאנימציה צריכה להתנגן (סוג של לולאה).


קוד לדוגמה המציג את המאפיין animation-iteration-count


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: red;
  position: relative;
  -webkit-animation: mymove 3s; /* Chrome, Safari, Opera */
  -webkit-animation-iteration-count: 3; /* Chrome, Safari, Opera */
  animation: mymove 3s;
  animation-iteration-count: 3;
}

/* Chrome, Safari, Opera */
@-webkit-keyframes mymove {
  from {top: 0px;}
  to {top: 200px;}
}

@keyframes mymove {
  from {top: 0px;}
  to {top: 200px;}
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין animation-iteration-count


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
43.0
10.0
כן
16.0
9.0
30.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין animation-iteration-count


3


תכונות למאפיין animation-iteration-count


infiniteנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה