תאור המאפיין animation-name


קובע את שם האנימציה כדי לגשת אליה ממקומות אחרים בעיצוב.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין animation-name


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: red;
  position: relative;
  -webkit-animation-name: mymove; /* Chrome, Safari, Opera */
  -webkit-animation-duration: 5s; /* Chrome, Safari, Opera */
  animation-name: mymove;
  animation-duration: 5s;
}

/* Chrome, Safari, Opera */
@-webkit-keyframes mymove {
  from {left: 0px;}
  to {left: 200px;}
}

@keyframes mymove {
  from {left: 0px;}
  to {left: 200px;}
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין animation-name


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
43.0
10.0
כן
16.0
9.0
30.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין animation-name


3


תכונות למאפיין animation-name


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה