תאור המאפיין animation-timing-function


קובע את עקומת המהירות של אנימציה.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין animation-timing-function


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: red;
  position: relative;
  -webkit-animation: mymove 5s infinite; /* Chrome, Safari, Opera */
  -webkit-animation-timing-function: linear; /* Chrome, Safari, Opera */
  animation: mymove 5s infinite;
  animation-timing-function: linear;
}

/* Chrome, Safari, Opera */
@-webkit-keyframes mymove {
  from {left: 0px;}
  to {left: 200px;}
}

@keyframes mymove {
  from {left: 0px;}
  to {left: 200px;}
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין animation-timing-function


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
43.0
10.0
כן
16.0
9.0
30.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין animation-timing-function


3


תכונות למאפיין animation-timing-function


easeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ease-inנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ease-in-outנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ease-outנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
linearנעדכן בקרוב את תאור הערך.
step-endנעדכן בקרוב את תאור הערך.
step-startנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה