תאור המאפיין backface-visibility


קובע האם אלמנט צריך להיות גלוי כאשר הוא לא נמצא מול המסך.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין backface-visibility


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: red;
  color: white;
  -webkit-animation: mymove 2s infinite linear alternate; /* Chrome, Safari, Opera */
  animation: mymove 2s infinite linear alternate;
  -webkit-backface-visibility: hidden; /* Chrome, Safari, Opera */
  backface-visibility: hidden;
}

/* Chrome, Safari, Opera */
@-webkit-keyframes mymove {
  to {-webkit-transform: rotateY(180deg);}
}

@keyframes mymove {
  to {transform: rotateY(180deg);}
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div><h1>Hello</h1></div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין backface-visibility


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
36.0
10.0
כן
16.0
9.0
23.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין backface-visibility


3


תכונות למאפיין backface-visibility


hiddenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
visibleנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה