תאור המאפיין background-attachment


קובע האם תמונת הרקע קבוע או נגללת ביחד עם הדף.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין background-attachment


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
body {
  background-image: url('dog.gif');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין background-attachment


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין background-attachment


1


תכונות למאפיין background-attachment


fixedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
localנעדכן בקרוב את תאור הערך.
scrollנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה