תאור המאפיין background-blend-mode


קובע את מצב המיזוג של כל שכבה בקרע.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין background-blend-mode


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
body {
  background-color: yellow;
}

div {
  width: 200px;
  height: 200px;
  background-size: 200px 200px;
  background-repeat:no-repeat;
  background-image: linear-gradient(to right, black 0%,white 100%), url('dog.gif');
  background-blend-mode: color-dodge;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין background-blend-mode


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
35.0
לא
לא
30.0
7.1
22.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין background-blend-mode


3


תכונות למאפיין background-blend-mode


colorנעדכן בקרוב את תאור הערך.
color-dodgeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
darkenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
lightenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
luminosityנעדכן בקרוב את תאור הערך.
multiplyנעדכן בקרוב את תאור הערך.
normalנעדכן בקרוב את תאור הערך.
overlayנעדכן בקרוב את תאור הערך.
saturationנעדכן בקרוב את תאור הערך.
screenנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה