תאור המאפיין background-position


קובע את המיקום של התמונה בתוך האלמנט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין background-position


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
body {
  background-image: url('dog.gif');
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed;
  background-position: center;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין background-position


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין background-position


1


תכונות למאפיין background-position


bottomנעדכן בקרוב את תאור הערך.
centerנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
leftנעדכן בקרוב את תאור הערך.
rightנעדכן בקרוב את תאור הערך.
topנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה