תאור המאפיין background-repeat


קובע איך תמונת הרקע תחזור על עצמה ותודפס על המסך.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין background-repeat


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
body {
    background-image: url('dog.gif');
    background-repeat: repeat-y;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין background-repeat


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין background-repeat


1


תכונות למאפיין background-repeat


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
no-repeatנעדכן בקרוב את תאור הערך.
repeatנעדכן בקרוב את תאור הערך.
repeat-xנעדכן בקרוב את תאור הערך.
repeat-yנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה