תאור המאפיין background-size


קובע את גודל תמונת הרקע.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין background-size


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
body {
    background: url('dog.gif');
    background-size: 400px 300px;
    background-repeat: no-repeat;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין background-size


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
9.0
כן
4.0
4.1
10.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין background-size


3


תכונות למאפיין background-size


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
containנעדכן בקרוב את תאור הערך.
coverנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.

השאר תגובה