תאור המאפיין border-bottom-right-radius


קובע את הרדיוס בגבול התחתון והימני של האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין border-bottom-right-radius


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  border: 2px solid;
  padding: 10px;
  background: #dddddd;
  border-bottom-right-radius: 2em;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div>The border-bottom-right-radius property allows you to add a rounded border to the bottom-right corner</div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין border-bottom-right-radius


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
5.0
9.0
כן
4.0
5.0
10.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין border-bottom-right-radius


3


תכונות למאפיין border-bottom-right-radius


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה