תאור המאפיין border-collapse


קובע האם גבול הטבלה יכול לקרוס או לא.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין border-collapse


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
table {
  border-collapse: collapse;
}

table, td, th {
  border: 1px solid black;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <table>
    <tr>
      <th>Firstname</th>
      <th>Lastname</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Peter</td>
      <td>Griffin</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Lois</td>
      <td>Griffin</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין border-collapse


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
5.0
כן
1.0
1.2
4.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין border-collapse


2


תכונות למאפיין border-collapse


collapseנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
separateנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה