תאור המאפיין border-image


אפשרות לכתיבה מקוצרת לכל מאפייני התמונה שבגבול בשורה אחת.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין border-image


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
#borderimg {
  border: 10px solid transparent;
  padding: 15px;
  -webkit-border-image: url(border.png) 30 stretch; /* Safari 3.1-5 */
  -o-border-image: url(border.png) 30 stretch; /* Opera 11-12.1 */
  border-image: url(border.png) 30 stretch;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p id="borderimg">text text text...</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין border-image


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
16.0
11.0
כן
15.0
6.0
15.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין border-image


3


תכונות למאפיין border-image


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
fillנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
repeatנעדכן בקרוב את תאור הערך.
roundנעדכן בקרוב את תאור הערך.
spaceנעדכן בקרוב את תאור הערך.
stretchנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
urlנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה