תאור המאפיין border-image-outset


קובע את המרחק שבוע הגבול התרחב ויציג את התמונה מעבר לגבולות שנקבעו.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין border-image-outset


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
#myDIV {
  border: 15px solid transparent;
  padding: 15px;
  border-image: url(dog.png);
  border-image-slice: 30;
  border-image-repeat: round;
  border-image-outset:0;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div id="myDIV">This is a Div</div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין border-image-outset


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
15.0
11.0
כן
15.0
6.0
15.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין border-image-outset


3


תכונות למאפיין border-image-outset


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה