תאור המאפיין border-image-repeat


קובע האם לשכפל את התמונה או למתוח אותה עד קצוות הגבול.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין border-image-repeat


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
#borderimg {
  border: 15px solid transparent;
  padding: 15px;
  border-image-source: url(border.png);
  border-image-repeat: stretch;
  border-image-slice: 30;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p id="borderimg">border-image-repeat: stretch;</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין border-image-repeat


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
15.0
11.0
כן
15.0
6.0
15.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין border-image-repeat


3


תכונות למאפיין border-image-repeat


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
repeatנעדכן בקרוב את תאור הערך.
roundנעדכן בקרוב את תאור הערך.
stretchנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה