תאור המאפיין border-image-slice


קובע איך לפרוס את התמונה המוצגת בגבול האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין border-image-slice


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
#borderimg {
  border: 10px solid transparent;
  padding: 15px;
  -webkit-border-image: url(border.png) round; /* Safari 3.1-5 */
  -o-border-image: url(border.png) round; /* Opera 11-12.1 */
  border-image: url(border.png) round;
  border-image-slice: 20%;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p id="borderimg">border-image-slice: 20%;</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין border-image-slice


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
15.0
11.0
כן
15.0
6.0
15.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין border-image-slice


3


תכונות למאפיין border-image-slice


fillנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.

השאר תגובה