תאור המאפיין border-image-source


קובע את נתיב התמונה הנמצאת בשימוש בגבולות האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין border-image-source


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
#borderimg {
  border: 10px solid transparent;
  padding: 15px;
  border-image-source: url(border.png);
  border-image-slice: 30;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p id="borderimg">Hello World!</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין border-image-source


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
15.0
11.0
כן
15.0
6.0
15.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין border-image-source


3


תכונות למאפיין border-image-source


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
urlנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה