תאור המאפיין border-image-width


קובע את הרוחב של התמונה המוצגת בגבול האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין border-image-width


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
#borderimg {
  border: 10px solid transparent;
  padding: 15px;
  border-image-source: url(border.png);
  border-image-repeat: round;
  border-image-slice: 30;
  border-image-width: 20px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p id="borderimg">border-image-width: 20px;</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין border-image-width


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
15.0
11.0
כן
13.0
6.0
15.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין border-image-width


3


תכונות למאפיין border-image-width


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה