תאור המאפיין border-left-width


קובע את רוחב הגבול השמאלי של האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין border-left-width


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p {
    border-style: solid;
    border-left-width: 15px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p><b>Note:</b> The "border-left-width" property does not work if it is used alone. Use the "border-style" property to set the borders first.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין border-left-width


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין border-left-width


1


תכונות למאפיין border-left-width


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
mediumנעדכן בקרוב את תאור הערך.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.
thickנעדכן בקרוב את תאור הערך.
thinנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה