תאור המאפיין border-radius


אפשרות לכתיבה מקוצרת של הרדיוס בכל קצוות האובייקט בשורה אחת.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין border-radius


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  border: 2px solid #a1a1a1;
  padding: 10px 40px;
  background: #dddddd;
  width: 300px;
  border-radius: 25px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div>The border-radius property allows you to add rounded corners to elements.</div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין border-radius


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
5.0
9.0
כן
4.0
5.0
10.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין border-radius


3


תכונות למאפיין border-radius


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה