תאור המאפיין border-spacing


קובע את המרווח בין הגבולות של תאים סמוכים.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין border-spacing


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
table.spacing {
  border-collapse: separate;
  border-spacing: 10px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <table class="spacing" border="1">
    <tr>
      <td>Peter</td>
      <td>Griffin</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Lois</td>
      <td>Griffin</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין border-spacing


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
8.0
כן
1.0
1.0
4.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין border-spacing


2


תכונות למאפיין border-spacing


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה