תאור המאפיין bottom


קובע את המיקום התחתון של האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין bottom


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div.relative {
  position: relative;
  width: 400px;
  height: 200px;
  border: 3px solid #8AC007;
}

div.absolute {
  position: absolute;
  bottom: 50px;
  width: 200px;
  height: 100px;
  border: 3px solid #8AC007;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div class="relative">position: relative;
    <div class="absolute">position: absolute;</div>
  </div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין bottom


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
5.0
כן
1.0
1.0
6.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין bottom


2


תכונות למאפיין bottom


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
lengthנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה