תאור המאפיין box-shadow


קובע את עיצוב ההצללה של אובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין box-shadow


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  width: 300px;
  height: 100px;
  background-color: yellow;
  box-shadow: 10px 10px 5px #888888;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין box-shadow


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
10.0
9.0
כן
4.0
5.1
10.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין box-shadow


3


תכונות למאפיין box-shadow


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
insetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה