תאור המאפיין caption-side


קובע את המיקום של כותרת הטבלה.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין caption-side


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
caption {
  caption-side: bottom;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <table border="1">
  <caption>Customers</caption>
  <tr>
    <th>Company</th>
    <th>Contact</th>
    <th>Country</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Alfreds Futterkiste</td>
    <td>Maria Anders</td>
    <td>Germany</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Berglunds snabbköp</td>
    <td>Christina Berglund</td>
    <td>Sweden</td>
  </tr>
  </table>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין caption-side


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
8.0
כן
1.0
1.034.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין caption-side


2


תכונות למאפיין caption-side


bottomנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
topנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה