תאור המאפיין clear


קובע אילו צדדים של האלמנט יכולים לצוף במקום שאחרים אינם יכולים.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין clear


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
img {
  float: left;
}

p.clear {
  clear: both;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <img src="dog.png" width="100" height="100">
  <p>This is some text. This is some text.</p>
  <p class="clear">This is also some text. This is also some text.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין clear


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
5.0
כן
1.0
1.0
6.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין clear


1


תכונות למאפיין clear


bothנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
leftנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
rightנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה