תאור המאפיין clip


קובע איזה חלק בתמונה יכול להיות קטוע וכך לחתוך תמונה רק לצורך תצוגה.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין clip


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
img {
    position: absolute;
    clip: rect(0px,60px,100px,0px);
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <img src="dog.gif" width="150" height="150">
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין clip


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
8.0
כן
1.0
1.0
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין clip


2


תכונות למאפיין clip


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
shapeנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה