תאור המאפיין column-rule


אפשרות לכתיבה מקוצרת של המרווח, הסגנון והצבע בין החלקים.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין column-rule


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
.newspaper {
  -webkit-column-count: 3; /* Chrome, Safari, Opera */
  -moz-column-count: 3; /* Firefox */
  column-count: 3;
  -webkit-column-gap: 40px; /* Chrome, Safari, Opera */
  -moz-column-gap: 40px; /* Firefox */
  column-gap: 40px;
  -webkit-column-rule: 4px outset #ff00ff; /* Chrome, Safari, Opera */
  -moz-column-rule: 4px outset #ff00ff; /* Firefox */
  column-rule: 4px outset #ff00ff;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div class="newspaper">
    A computer is a device that can be instructed to carry out an arbitrary set of arithmetic or logical operations automatically. Their ability to follow a sequence of operations, called a program, make computers very flexible and popular. Such computers are used as control systems for a very wide variety of industrial and consumer devices. This includes simple special purpose devices like microwave ovens and remote controls, but more importantly in general purpose devices like personal computers and mobile devices. The internet is run on computers, and connects millions of these other computers.
  </div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין column-rule


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
50.0
10.0
כן
2.0
9.0
37.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין column-rule


3


תכונות למאפיין column-rule


dashedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
dottedנעדכן בקרוב את תאור הערך.
doubleנעדכן בקרוב את תאור הערך.
grooveנעדכן בקרוב את תאור הערך.
hiddenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
insetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
mediumנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
outsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ridgeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
solidנעדכן בקרוב את תאור הערך.
thickנעדכן בקרוב את תאור הערך.
thinנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה