תאור המאפיין content


בקרוב נעדכן את המידע אודות מאפיין ה-css.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין content


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
a:after {
    content: "(" attr(href) ")";
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p><a href="http://www.umbrella.org.il">Umbrella</a> Free Editor.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין content


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
8.0
כן
1.0
1.0
4.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין content


2


תכונות למאפיין content


attrנעדכן בקרוב את תאור הערך.
close-quoteנעדכן בקרוב את תאור הערך.
counterנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
no-close-quoteנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
no-open-quoteנעדכן בקרוב את תאור הערך.
normalנעדכן בקרוב את תאור הערך.
open-quoteנעדכן בקרוב את תאור הערך.
stringנעדכן בקרוב את תאור הערך.
urlנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה